OTOCZAK ZIELONY

Kategorie

Rozmiar

Waga 1 m3

Cena 1 tony

Cena worek 20 kg

15-25 mm 

1,8 t

1200 zł

25 zł/szt

30-60 mm

1,8 t

1200 zł

25 zł/szt

80-130 mm 1,8 t 1200 zł
130-250 mm 1,8 t 1200 zł

Galeria