OTOCZAK CZARNY

Kategorie

Rozmiar

Waga 1m3

Cena 1 tony

Cena worek 20kg

15-25mm 

1,8 t

1200 zł

30 zł/szt

30-60mm

1,8 t

1200 zł

30 zł/szt

60-130m 1,8 t 1500 zł

Galeria