OTOCZAK CAPPUCINO

Kategorie

Otoczaki cappucino są to naturalne kamienie ze skały dolomitowej. Są poddane procesowi obtoczenia co powoduje, iż wyglądem są zbliżone do kamienia rzecznego, ale w ciekawej barwie o odcieniach brązu.

Rozmiar

Waga 1 m3

Cena 1 tony

Cena worek 20 kg

5-20 mm

1,8 t

1150 zł

30 zł/szt

20-40 mm

1,8 t

1150 zł

30 zł/szt

Galeria